Warmtepompen

Werkingsprincipe van een warmtepomp

 1. Verdamper
  De energie aanwezig in de natuur wordt door de verdamper opgenomen en is voldoende om de koelvloeistof in de warmtepomp te verdampen.
 2. Compressie /compressor
  De elektrische compressor zuigt de verdampte gassen op en zet ze onderdruk waardoor de temperatuur stijgt.
 3. Condensor
  De opgestapelde energie op hoge temperatuur wordt overgebracht op het verwarmingscircuit. De gassen koelen af en worden opnieuw vloeibaar.
 4. Expansieventiel
  De druk wordt via dit ventiel terug naar haar initiële druk gebracht zodat de cyclus kan herbeginnen.

Warmtebron: water

De quasi constante temperatuur gedurende het gehele jaar maakt van ondergronds water een geschikte bron om verwarming via de warmtepomp te realiseren. Ook oppervlaktewater zoals meren, stromen en rivieren evenals gerecupereerd water kunnen als energiebron gebruikt worden.

Warmtebron: grond

De energie die in de grond gestockeerd wordt, is perfect te benutten. De boringen kunnen verticaal uitgevoerd worden, waarbij men tot een diepte van 200m gaat ofwel horizontaal op een diepte van ongeveer 1 m (onder de vorstgrens).

Warmtebron: lucht

Lucht is overal ongelimiteerd en gratis beschikbaar in de natuur en kan zonder probleem aangewend worden als warmtebron. Lucht/water warmtepompen zijn operationeel in zowel monovalente als bivalente installaties,bijvoorbeeld met een stookolieketel of een houtkachel.